Przedsiębiorcy bez dofinansowania

Wojewódzkie Urzędy Pracy nie zgadzają się na składanie wniosków o dofinansowanie w razie wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy na czas krótszy niż miesiąc. Działania takie, pomimo że korzystne dla pracowników i zgodne z przepisami prawa pracy mogą prowadzić do odrzucenia wniosku o dofinansowanie. Co może zrobić przedsiębiorca, który znalazł się w takiej sytuacji?

Przestój ekonomiczny lub obniżony wymiar czasu pracy przynajmniej na miesiąc

Czas trwania przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy nie został narzucony ustawowo. Określa go pracodawca w porozumieniu ze związkami zawodowymi (lub przedstawicielami pracowników). Porozumienie takie załącza się do wniosku o dofinansowanie razem z arkuszem kalkulacyjnym, który umożliwia jednak ubieganie się o pomoc tylko na pełne miesiące (od jednego do trzech). Wzory wniosku i arkusza opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie wynikają z aktów prawnych. Pomimo tego, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa i WUP wniosek o przyznanie pomocy można złożyć co najmniej na miesiąc.

Obowiązek rozliczenia się z niewykorzystanej pomocy

Stanowiska Ministerstwa i WUP są niezrozumiałe, skoro zgodnie z przepisami przedsiębiorca i tak będzie rozliczał się z niewykorzystanej pomocy. W przypadku wprowadzenia przestoju ekonomicznego na tydzień, mógłby zwrócić dofinansowanie za niewykorzystane trzy tygodnie (w przypadku złożenia wniosku o pomoc na miesiąc). Takie rozwiązanie jest też korzystne dla pracowników, którzy za czas pracy dostają wyższe wynagrodzenie niż na przestoju. Niestety wniosek wskazujący, że przedsiębiorca potrzebuje dopłaty do tygodniowego przestoju jest odrzucany przez urzędy. Dochodzi bowiem, zdaniem urzędu, do sprzeczności między treścią wniosku a porozumienia.

Co zrobić w przypadku odrzucenia wniosku?

W Tarczy Antykryzysowej nie przewidziano możliwości złożenia odwołania. Nie przewidziano też zaskarżenia decyzji urzędu w inny sposób.

Nie możemy jednak wykluczyć, że pomimo braku ścieżki odwoławczej przedsiębiorcy będą kierować do urzędów lub Ministerstwa pisma odpowiadające treścią odwołaniom. Takie rozwiązanie proponują z resztą urzędnicy. Niestety na podstawie obecnych przepisów nie mają oni obowiązku rozpatrywać argumentów przedstawionych w takich pismach.

Niezależnie od powyższego, widzimy możliwość wystąpienia w przyszłości z roszczeniem odszkodowawczym od Skarbu Państwa. Odmowa przyznania świadczenia pomimo spełnienia przesłanek ustawowych może zostać uznana za niezgodne z prawem działanie władzy publicznej.

 

aplikant radcowski Anna Jarecka