Prawo do stosowania zwolnień w podatku u źródła jest uzależnione od tego, kto jest rzeczywistym właścicielem wypłacanych kwot. Jeśli nie da się go ustalić, to należy pobrać podatek według stawki 20 proc. Cashpooling to bardzo popularny sposób zarządzania płynnością w grupach kapitałowych. Polega na tym, że nadwyżki finansowe jednych podmiotów przekazywane są innym – takim, które mają na koncie niedobory. Dzieje się tak np. na koniec dnia roboczego i wtedy kolejnego dnia środki trafiają z powrotem do właścicieli. Dzięki swoistemu uwspólnieniu sumy gotówki cała grupa osiąga oszczędności, ponieważ nie musi korzystać z bieżącego finansowania zewnętrznego.

Cały artykuł autorstwa doradcy podatkowego, partnera naszej kancelarii Grzegorza Młynarczyka znajduje się na stronie Rzeczpospolitej: https://bit.ly/3y3XOvq