Czynsz dzierżawny płacony przed oddaniem budowanej elektrowni do użytku podatnicy mogą zaliczyć do wartości początkowej wznoszonego środka trwałego. Tak twierdzi w ostatnich interpretacjach fiskus.

Przedsiębiorcy z branży energii odnawialnej w ramach procesu inwestycyjnego częstokroć muszą mierzyć się z problemem jaki powstaje w związku z koniecznością ustalenia wartości początkowej wznoszonych środków trwałych. Wątpliwości dotyczą głównie kategorii wydatków składających się na wartość początkową środka trwałego stanowiącego element wznoszonej elektrowni, a jakie powinny zostać zaliczone bezpośrednio w koszty podatkowe. Poniżej przestawiamy niektóre z kwestii mogących budzić wątpliwości.

Pełna treść artykułu konsultanta podatkowego Michała Kordiaka dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.