Refaktury też muszą być na warunkach rynkowych

Dyrektor KIS: Podatnicy, którzy nabywają usługi na rynku, a następnie bez marży odsprzedają je podmiotom powiązanym, też muszą sporządzić dokumentację cen transferowych zawierającą analizę danych porównawczych. 

Interpretacja indywidualna nr 0114-KDIP2-2.4010.15.2018.1.AZ