Od 1 stycznia 2020 r. wejdą w życie istotne zmiany zasad rozliczeń transakcji międzynarodowych w VAT.

 

Zmiany wynikają z rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r., które jest w Polsce stosowane bezpośrednio oraz z dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z 4 grudnia 2018 r., która zobowiązuje państwa członkowskie do jej implementowania do końca 2019 r.

 

Co się zmieni?

 

Nowelizacja przewiduje:

  • wprowadzenie konkretnych dokumentów, których posiadanie pozwoli na zastosowanie stawki 0% VAT do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Podatnik dokonujący dostawy do kontrahenta z UE będzie mógł zastosować stawkę 0% VAT pod warunkiem, że będzie posiadał co najmniej dwa niesprzeczne ze sobą dokumenty, wydane przez dwa niezależne od siebie podmioty;
     
  • wskazanie sposobu ustalania miejsca opodatkowania VAT dostaw w ramach transakcji łańcuchowych. Wprowadzona zostanie zasada ogólna, zgodnie z którą transakcja ruchoma zostanie automatycznie przypisana pierwszej dostawie realizowanej na rzecz pośrednika (chyba że gdy pośrednik przekaże swojemu dostawcy numer VAT-UE nadany mu przez państwo członkowskie, z którego towary są wysyłane lub transportowane);
     
  • uproszczenia w rozliczeniach VAT dostaw towarów z wykorzystaniem składów konsygnacyjnych typu call-off stock. Nabywca towarów będzie zobowiązany do rozliczenia VAT dopiero w miesiącu, w którym zostanie na niego przeniesione prawo do rozporządzania towarami jak właściciel (o ile nastąpi to w ciągu 12 miesięcy od wysyłki towarów).

     

Jak się przygotować do zmian?

 

Z uwagi na duży zakres oraz rewolucyjny charakter zmian, konieczne może się okazać wdrożenie nowych procedur dotyczących w szczególności pozyskiwania dokumentów potwierdzających WDT, czy modyfikacja zasad przeprowadzania transakcji łańcuchowych.