Nieco ponad rok temu w polskim porządku prawnym pojawiła się Fundacja Rodzinna. Ta nowa instytucja prawna z początku wybierana przez przedsiębiorców ostrożnie, teraz z każdym miesiącem zyskuje na popularności. Świadczy o tym choćby fakt, że kolejka do rejestracji założonych Fundacji Rodzinnych (dalej także: Fundacja) w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim wydłużyła się z jednego miesiąca do kilku. Co więcej, już ponad 800 Fundacji zostało przez ten Sąd zarejestrowanych. To niewątpliwie dobry wskaźnik mierzący poziom wzrastającego zainteresowania Fundacjami.

Co zachęca do założenia Fundacji Rodzinnej?

Podczas tego roku udało nam się założyć kilka Fundacji Rodzinnych. Z naszego doświadczenia wynika, że powody zainteresowania Fundacjami Rodzinnymi w każdym przypadku są inne. Od początku jednak Klienci pytają o korzyści podatkowe wynikające z założenia Fundacji. Wspólnicy spółek kapitałowych zastanawiają się nad korzystnym ulokowaniem swojego kapitału, często rozważają wnoszenie do Fundacji udziałów w posiadanej spółce lub spółkach.

Lokowanie majątku w Fundacji Rodzinne pozwala na osiągnięcie korzyści podatkowych – zarówno jeżeli chodzi o wysokość podatku jak i przesunięcie w czasie momentu jego zapłaty.

Czy tylko podatki? Na czym zależy fundatorom?

Fundatorzy zakładając Fundację kierują się także tym, żeby jak najlepiej zabezpieczyć swoich najbliższych na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń życiowych. Często poza małżonkami, dziećmi i rodzicami, chodzi o osoby z którymi pozostają w związkach partnerskich. Partner lub partnerka (według prawa osoba obca) może zostać beneficjentem Fundacji oraz wpływać na jej działalność jako członek organów Fundacji (najczęściej zgromadzenia beneficjentów i zarządu). Nie ma co do tego ograniczeń. Może również zostać wskazany jako beneficjent, do którego w razie rozwiązania Fundacji  po śmierci fundatora trafi majątek zgromadzony przez Fundację.

Coraz częściej spotykamy się też z pytaniami o Fundację Rodzinną od przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Upatrują oni w Fundacji Rodzinnej miejsca gdzie mogą bezpiecznie ulokować swój majątek przeznaczony na potrzeby rodziny i ochronić go przed ewentualną egzekucją długów związanych z działalnością firmy. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą odpowiadają bowiem za długi swojej firmy całym swoim majątkiem (nie ma podziału na majątek osobisty i „firmowy”). Tymczasem mienie wniesione do Fundacji przestaje być własnością fundatora, a zaczyna być własnością Fundacji. Dzięki temu Fundacja może stać się bezpiecznym „bankiem” na potrzeby rodziny.

Jak podjąć decyzję o założeniu Fundacji Rodzinnej?

Skoro przyczyny założenia Fundacji bywają różne, to co pomaga podjąć decyzję o jej założeniu? Przede wszystkim dobre przygotowanie. Osoby pytające o Fundacje często zwracają się do nas już z pewną wiedzą o Fundacjach. Jednak nie zawsze mają sprecyzowaną wizję, jak miałaby wyglądać ich własna Fundacja. Często więc – dla wstępnego uporządkowania ich przemyśleń – prowadzimy rozmowę w oparciu o cztery główne pytania:

 

Do rozmowy z prawnikiem można się więc wstępnie przygotować i przedyskutować z rodziną swoje pomysły na Fundację, choćby w oparciu o przedstawione pytania.

Jak możemy pomóc?

Jako Kancelaria pomagamy wprowadzać w życie wizje fundatorów i zakładamy Fundacje. Przeprowadzamy też przez procedurę rejestracyjną. Nasz dział podatkowy wspiera też naszych Klientów przy określaniu podatkowych skutków działań związanych z Fundacjami Rodzinnymi.

Główne obszary naszego działania znajdą Państwo tutaj.

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na pytania i przygotujemy ofertę dostosowaną do Państwa potrzeb.