W sobotę (12/03) opublikowano ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, który zawiera m.in. regulacje dotyczące kwestii opodatkowania wsparcia udzielanego przez przedsiębiorców w związku z wojną w Ukrainie.

Koszty uzyskania przychodów

Zgodnie z wprowadzanymi przepisami do kosztów uzyskania przychodów będzie można zaliczyć koszt wytworzenia lub cenę zakupu rzeczy lub praw, a także wartość nieodpłatnych świadczeń przekazanych organizacjom pożytku publicznego, jednostkom samorządu terytorialnego, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz podmiotom prowadzącym działalność leczniczą i z zakresu ratownictwa medycznego – na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych w Ukrainie.

Odliczenie darowizny od dochodu

Na podstawie obowiązujących dotychczas przepisów podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą odliczyć od dochodu darowiznę pieniężną przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego. Ma to zastosowanie również do darowizn związanych z wojną w Ukrainie. Odliczenie nie może jednak przekroczyć 10% dochodu.

Pomoc dla osób fizycznych

Nowa ustawa nie przewiduje możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów darowizn przekazywanych osobom fizycznym. W takim przypadku nie ma również możliwości odliczenia darowizny od dochodu.