Sendero Tax & Legal, we współpracy z Bankiem Zachodnim WBK S.A., zorganizowało seminarium na temat rachunkowych i podatkowych skutków zawierania przez osoby prawne transakcji dotyczących opcji walutowych. W seminarium wzięli udział przedstawiciele kilkudziesięciu przedsiębiorstw z terenu całej Polski.