Gazeta Prawna już po raz trzeci ogłosił Ranking Firm i Doradców Podatkowych. Podmioty świadczące usługi doradztwa podatkowego z całej Polski zostały sklasyfikowane w trzech grupach, w zależności od liczby zatrudnianych doradców podatkowych.
Kryteria, jakie były brane pod uwagę przy konstruowaniu rankingu to – oprócz liczby doradców podatkowych – między innymi wysokość przychodów oraz liczba sporów z organami podatkowymi wygranych przed sądami administracyjnymi. Sendero Tax & Legal w swojej kategorii odnotowała znaczący awans w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jednocześnie Sendero Tax & Legal odnotowała najwyższą pozycję spośród podmiotów świadczących usługi doradztwa podatkowego z Dolnego Śląska w kategorii firm zatrudniających od 3 do 9-ciu doradców podatkowych