Wzmocnienie kompetencji w zakresie prowadzenia procesów: Zespół rozwiązywania sporów SENDERO uczestniczył w dwudniowych warsztatach z taktyki i technik przesłuchań organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Nabyta wiedza i umiejętności pozwolą nam jeszcze lepiej reprezentować w sądach interesy naszych Klientów.