Zakazane jest m.in. anulowanie zamówień produktów łatwo psujących, a także zapłaty za nie po upływie 30 dni od ich dostawy – wynika z dyrektywy Unii Europejskiej.

 

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 25 kwietnia 2019 roku została opublikowana Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/633 z 17 kwietnia w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych („Dyrektywa”). Przepisy Dyrektywy mają być stosowane wyłącznie do określonych podmiotów, w zależności od stosunku wielkości dostawcy do nabywcy. Ważna jest siła przetargowa każdego z nich w danej relacji biznesowej. Miarą siły przetargowej przedsiębiorcy jest jego roczny obrót. W pierwszej kolejności porównania wymaga roczny obrót dostawcy i nabywcy. Dyrektywa wprowadza aż pięć poziomów obrotów dostawcy w stosunku do obrotów nabywcy, od których zależy możliwość stosowania przepisów dyrektywy. Górną granicę rocznego obrotu chronionego dostawcy stanowi kwota 350 milionów euro. Natomiast minimalny roczny obrót nabywcy powinien wynosić co najmniej 2 000 000,00 euro.

 

Więcej na ten temat w artykule radcy prawnego Zofii Brylińskiej – Karpicz w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.