28 listopada 2020 r. ustawa o zmianie ustawy o VAT i niektórych innych ustaw została przekazana Prezydentowi do podpisu. Wszystko wskazuje zatem na to, że od 1 stycznia 2021 r. wejdą w życie przepisy wprowadzające SLIM VAT.

 

Co istotne, wejście w życie nowelizacji to nie tylko prostsze rozliczanie faktur korygujących, wspólne kursy walut dla VAT i CIT i ułatwienia dla eksporterów. Co jeszcze się zmieni?

 

WIS także na towary objęte załącznikiem nr 15

Aktualnie podatnicy mają możliwość uzyskania WIS wyłącznie w odniesieniu do towarów klasyfikowanych na gruncie VAT wg CN i PKOB oraz usług klasyfikowanych wg PKWiU. Takiej możliwości nie mają natomiast w odniesieniu do towarów, które w ustawie o VAT klasyfikowane są wg PKWiU. Mając na uwadze, że załącznik nr 15 do ustawy o VAT, obejmujący towary i usługi objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności (MPP), posługuje się klasyfikacją PKWiU – jest to istotne ograniczenie. Ustalenie, czy dany towar objęty jest obowiązkowym MPP budzi bowiem istotne wątpliwości wśród podatników, zaś sankcje za naruszenie tego obowiązku są dotkliwe.

 

Zgodnie z nowelizacją od 1 stycznia 2021 r. podatnicy będą mieli możliwość uzyskania WIS również w odniesieniu do towarów klasyfikowanych na gruncie VAT wg PKWiU. Zapewni to możliwość uzyskania pewności co do prawidłowości stosowania obowiązkowego MPP.

 

Niestosowanie obowiązkowego MPP względem potrąceń pozakodeksowych

 

Dotychczas niestosowanie mechanizmu podzielonej płatności obejmuje wyłącznie wzajemne potrącenia w przypadku, gdy obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym. Bezpośrednie odesłanie do art. 498 Kodeksu cywilnego zawarte w przepisie art. 108 ust. 1d ustawy o VAT zawęża bowiem krąg potrąceń, wobec których stosowanie obowiązku mechanizmu podzielonej płatności jest wyłączone.

 

Nowelizacja odchodzi od odwołania do Kodeksu cywilnego – a w konsekwencji wyłącza obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności również w przypadku dokonania innych potrąceń (np. netting).

 

Inne korzystne dla podatników rozwiązania

 

Ustawa wprowadzająca pakiet SLIM VAT zawiera również szereg innych rozwiązań upraszczających dotychczasowy system rozliczeń oraz doprecyzowujących obecne regulacje. Warto się z nimi zapoznać.

 

Aktualne brzmienie ustawy można znaleźć na stronie Sejmu (link).