Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, od 1 listopada 2019 r. ma wejść w życie obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (split payment) dla niektórych branż. Projekt ustawy czeka już tylko na podpis prezydenta.

Transakcje objęte obligatoryjnym split paymentem

Jak wynika z wprowadzanej ustawy, obligatoryjny split payment obejmie przede wszystkim te kategorie towarów i usług, które obecnie podlegają mechanizmowi odwrotnego obciążenia albo odpowiedzialności solidarnej nabywcy (np. stal, złom, laptopy, telefony i smartfony, złoto oraz usługi budowlane).

Podzielona płatność ma objąć jednak także kategorie towarów, które dotąd były rozliczane na:

  • zasadach ogólnych – takie jak na przykład części i akcesoria do pojazdów silnikowych
  • oraz maszyny i urządzenia elektryczne.

Pełny wykaz towarów i usług objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności zostanie ujęty w załączniku do ustawy o VAT.

Co istotne, obowiązkowy split payment ma być stosowany wyłącznie w transakcjach krajowych, których kwota przekroczy 15 tys. zł, realizowanych pomiędzy podatnikami (tzw. transakcje B2B). W efekcie, do transakcji:

  • nieprzekraczającej wartości 15 tys. zł, lub
  • przeprowadzanej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

nie będzie konieczne zastosowanie podzielonej płatności, nawet jeżeli towary lub usługi będące jej przedmiotem zostaną wymienione w załączniku w powyższym załączniku.

Sankcje za błędy na fakturze

Sprzedawca przeprowadzający transakcję objętą mechanizmem podzielonej płatności będzie zobowiązany do umieszczenia stosownej informacji na wystawionej fakturze.

Początkowo, w zapisach projektu nowelizacji ustawy o VAT przewidziano sankcję za niedopełnienie powyższego obowiązku w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze (!). W związku z uwagami zgłoszonymi podczas konsultacji publicznych, zapisy dotyczące sankcji mają zostać jednak zmodyfikowane, poprzez:

  • obniżenie wysokości sankcji ze 100% do 30% kwoty podatku wykazanego na fakturze oraz
  • określenie przypadków, w których sankcje nie będą stosowane.

Wejście w życie

Obligatoryjny split payment ma zacząć obowiązywać już od 1 listopada 2019 r. Biorąc pod uwagę znaczenie planowanych regulacji, podatnicy nie powinni zwlekać z zapoznaniem się z wdrażanymi zmianami.