Przyjmowane przez organy podatkowe rozumienie pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej jest bardzo rozległe i niekorzystne dla podatników. Zwykle nie akceptują go jednak sądy administracyjne.

Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (ang. fixed establishment; dalej również: FE) jest istotnym zagadnieniem związanym z VAT. Choć formalnie decyduje ono o sytuacji podatkowej zagranicznych firm i sposobie rozliczania przez nich transakcji przeprowadzanych w Polsce, zwykle ma ono również znaczenie dla ich polskich kontrahentów. Istnienie FE w Polsce po stronie zagranicznych usługobiorców może bowiem decydować o opodatkowaniu transakcji przez krajowych usługodawców.

Cały artykuł autorstwa konsultanta podatkowego Krzysztofa Dżugaja znajduje się na stronie Rzeczpospolitej: https://kancelarierp.pl/stale-miejsce-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej