Duże firmy, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, powinny do końca roku zamieścić na stronie internetowej pierwsze sprawozdanie o zrealizowanej strategii podatkowej i powiadomić o tym fiskusa.

W przestrzeni publicznej często wyrażany jest pogląd, że z końcem roku konieczne będzie opublikowanie strategii podatkowej. To uproszczenie, które może wprowadzać w błąd. Najwięksi podatnicy mają obowiązek upublicznienia informacji o strategii podatkowej realizowanej w danym roku podatkowym, a nie samej strategii. Sprawozdanie ma zawierać określone elementy, w większości niezwiązane bezpośrednio z samą strategią podatkową.

Dokument ten należy umieścić w języku polskim na własnej stronie internetowej, a w razie jej braku, na stronie internetowej podmiotu powiązanego. Oprócz tego trzeba powiadomić urząd skarbowy o adresie, pod którym dostępne jest sprawozdanie.