Straty z kaucji kosztem: Jeżeli straty z kaucji stanowiły część wygrodzenia, to spółka ma prawo zaliczyć je do kosztów. WSA w Białymstoku orzekł, że straty poniesione w związku z zatrzymaniem kaucji gwarancyjnych przez upadłego kontrahenta mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, jeżeli pierwotnie były elementem należnego przychodu podlegającego opodatkowaniu. Pełne orzeczenie dostępne tutaj.