Sukces naszych doradców podatkowych! Skutecznie obroniliśmy Klienta przed zarzutami o wyłudzanie VAT.
Sprawa dotyczy naszego Knta, który nieświadomie został wplątany w tzw. karuzelę VAT. Urząd celno-skarbowy uznał jednak, że udział Klienta w oszustwie był w pełni świadomy i tym samym zakwestionował jego rozliczenia w wysokości blisko 6 mln zł VAT.
Udowodnienie niewinności podatnika w tego typu sprawach jest niezwykle trudne. Trzeba wykazać „należytą staranność” i „dobrą wiarę” podatnika w sytuacji, w której organy wszędzie doszukują się jej braku. Niestety fiskus nie rozumie (lub nie chce rozumieć) specyfiki działania w niektórych branżach i bywa, że pewne typowe okoliczności dla transakcji traktuje jako te wskazujące właśnie na „brak dobrej wiary”.
 Od wszczęcia kontroli celno-skarbowej u Klienta minęły 4 lata, w trakcie których krok po kroku wykazywaliśmy bezpodstawność kolejnych zarzutów podnoszonych przez fiskusa. Wreszcie, nasza opisana na dziesiątkach stron argumentacja wsparta dodatkowo licznymi dowodami przekonała Dyrektora Izby Administracji Skarbowej. Dyrektor IAS zgodził się z naszym stanowiskiem, że decyzja została oparta na okolicznościach znajdujących racjonalne oparcie w specyfice branży Klienta, a zarzuty urzędu celno-skarbowego nie miały oparcia w zebranym materiale dowodowym. Działania Klienta nie świadczyły w żaden sposób o braku dobrej wiary czy należytej staranności. W efekcie, Dyrektor IAS postanowił oddalić decyzję organu pierwszej instancji i zobowiązał go do ponownego rozpatrzenia sprawy – tym razem z uwzględnieniem powyższych faktów.
Sprawę prowadzili Szymon Karpiński – partner i doradca podatkowy, oraz Adam Wnuk – doradca podatkowy. Gratulujemy im tak znaczącego sukcesu!
Sprawy karuzelowe dotyczące wyłudzeń VAT to przestępstwa polegające na nielegalnym uzyskiwaniu zwrotów podatku od towarów i usług (VAT). Mechanizm ten jest nazywany „karuzelą VAT” z powodu specyficznego obiegu towarów i faktur między różnymi firmami, który tworzy iluzję legalnej działalności gospodarczej. Aby skutecznie obronić podatnika, który – jak nasz Klient – został nieświadomie wplątany w taką karuzelę, niezwykle istotna okaże się być pomoc doświadczonych pełnomocników, którzy pomogą dokładnie przeanalizować wszystkie aspekty sprawy i przygotować mocne argumenty obronne.