Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 26 czerwca 2012 r. uwzględnił skargę kasacyjną spółki z branży recyclingowej reprezentowanej przez Artura Wolnego i Szymona Karpińskiego – doradców podatkowych Sendero Tax & Legal –  od rozstrzygnięć organów podatkowych kwestionujących prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego VAT z faktury wystawionej przez nieuczciwego kontrahenta.