„Cel i miara służebności gruntowej muszą być obiektywne, użyteczność oceniana zaś niezależenie od tego, kto jest właścicielem nieruchomości władnącej” – orzekł Sąd Najwyższy w wyroku wydanym w dniu 15 kwietnia 2021 r., w sprawie o sygn. akt I CSKP 86/21, w której reprezentowaliśmy stronę pozwaną. W ten sposób rozwiązany został trudny spór o to, czy służebność gruntowa może służyć zabezpieczeniu indywidualnych interesów właściciela nieruchomości władnącej. Jesteśmy dumni z tego, że praca naszego zespołu procesowego przyniosła Klientowi to korzystne rozstrzygniecie!