Kolejna wygrana sprawa naszego działu podatkowego. Tym razem Wojewódzki Sąd Administracyjny wręcz miażdżącej krytyce poddał interpretację Dyrektora KIS dotyczącą rozliczeń z tytułu ulgi B+R w ramach Podatkowej Grupy Kapitałowej, uchylając ją w całości. Korzystny wyrok to dla naszego Klienta istotne oszczędności, a dla nas satysfakcja z dobrze wykonanej pracy.