Wygrane postępowanie przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym

Miło nam poinformować, że SENDERO wygrało ważne postępowanie przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym (SKO). Spór dotyczył opodatkowania kontenerów budowlanych podatkiem od nieruchomości. Organ podatkowy w toku postępowania uznał, że skoro w ewidencji gruntów i budynków kontenery budowlane są oznaczone jako budynki – powinny one podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Był on przy tym głuchy na argumenty, że kontenery nie spełniają ustawowych definicji budynku, a zapisy w ewidencji są błędne. Co więcej – w toku postępowania nasz klient podjął działania mające na celu doprowadzenie zapisów w rejestrze do stanu zgodnego z rzeczywistością. W toku postępowania przed SKO argumentowaliśmy, że organy podatkowe nie powinny bezrefleksyjnie brać pod uwagę zapisów ewidencji gruntów i budynków w sytuacji, gdy podatnik poinformował, że są one błędne i podjął odpowiednie działania w celu doprowadzenia zapisów do stanu zgodnego z rzeczywistością.

Z taką argumentacją zgodziło się SKO. Jak podniesiono w rozstrzygnięciu, w sytuacji, gdy podatnik wykaże, że wbrew przesłankom do zmiany klasyfikacji w ewidencji, tak by była zgodna ze stanem rzeczywistym, organy ewidencyjne nie dokonały właściwej zmiany, organy podatkowe muszą taką okoliczność zweryfikować, aby podjąć swoje rozstrzygnięcie w oparciu o prawdę obiektywną.

Sukces przed SKO cieszy szczególnie w kontekście możliwości ograniczenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości.