Z przyjemnością informujemy, że udało nam się doprowadzić do uchylenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze niekorzystnej dla naszego Klienta decyzji organu I instancji w sprawie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości. Organ odwoławczy podzielił naszą argumentację zawartą w odwołaniu, że oddanie gruntu rolnego w dzierżawę nie stanowi o jego zajęciu na prowadzenie działalności gospodarczej, a tym samym – nie powoduje automatycznie opodatkowania tego gruntu podatkiem od nieruchomości.