Kolejny sukces SENDERO w sporze z organami podatkowymi

Doradcy podatkowi SENDERO Tax & Legal pod kierunkiem Szymona Karpińskiego uzyskali korzystny wynik w sporze z organami podatkowymi. Sprawa dotyczyła spółki produkcyjnej z branży motoryzacyjnej. Postępowanie  odnosiło się do rynkowości cen stosowanych w unikalnej transakcji z podmiotem powiązanym. Dwuletni spór zakończył się decyzją określającą zobowiązanie podatkowe o blisko 50% niższe niż kwota wynikająca z protokołu kontroli podatkowej.