Z przyjemnością informujemy, że udało nam się uzyskać korzystne rozstrzygnięcie w sprawie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach konkursu organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Wniosek, który złożył nasz Klient, został negatywnie oceniony przez PARP. Sprawa znalazła swój finał w sądzie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że ocena projektu została dokonana z naruszeniem prawa. W konsekwencji PARP, dokonując ponownej oceny wniosku, uwzględniła protest.

Dzięki sukcesowi SENDERO przed WSA w Warszawie projekt naszego Klienta został wybrany do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój.

W postępowaniu przed WSA naszego Klienta reprezentowała Anna Wieczorek – radca prawny i partner SENDERO Tax&Legal.