Zwrot podatku VAT – nasze sukcesy. Dzięki wsparciu doradców podatkowych nasz kolejny zagraniczny Klient uzyskał zwrot podatku VAT. Sprawa dotyczyła tytułu nabycia usług od polskiego podatnika w ramach procedury VAT. Kwota zwrotu to prawie 1 mln zł.