16 marca, środa, godz. 10:00

Rejestracja

Proponujemy Państwu formułę szybkich, 20 minutowych webinarów, w trakcie których wyjaśnimy najważniejsze kwestie dotyczące omawianego tematu.

Na najbliższym szybkim webinarze zaprezentujemy obowiązki związane z obsługą systemu EMCS w zakresie komunikatów e-DD przez podmioty zużywające. Przedstawimy zasady przemieszczania wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, które obowiązują od 1 lutego 2022 r., opowiemy jak należy postępować w przypadku otrzymania powiadomienia o kontroli nabywanych wyrobów oraz wyjaśnimy jakie kary mogą grozić za niewywiązanie się z obowiązków dot. obsługi systemu EMCS.

Na webinar zapraszamy wszystkie osoby zaangażowane w proces zakupu wyrobów zwolnionych z akcyzy lub objętych zerową stawką tego podatku, odpowiedzialne za obsługę systemu EMCS i tworzenie raportów odbioru oraz zajmujące się rozliczaniem podatku akcyzowego.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do rejestracji!