W marcu 2008 roku nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się książka „Dyrektywa VAT – komentarz”. Jednym ze współautorów książki jest Szymon Karpiński – partner w dziale doradztwa podatkowego Sendero Tax & Legal.
Publikacja zawiera komentarz do nowej Dyrektywy VAT (2006/112/WE), Rozporządzenia Rady (2005/1777) oraz VIII i XIII Dyrektywy. W komentarzu uwzględniono orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczące wspólnego systemu podatku od wartości dodanej oraz zawarto tłumaczenia tez i istotnych fragmentów uzasadnienia tych orzeczeń. Publikacja zawiera również informacje dotyczące sposobu implementacji wybranych przepisów Dyrektywy VAT przez wszystkie 27 państw członkowskich oraz ocenę zgodności polskich przepisów dotyczących podatku od towarów i usług z prawem wspólnotowym.