Miesiące tematyczne SENDERO Tax & Legal – podatek u źródła 31 maja 2019

Miesiące tematyczne SENDERO Tax & Legal – czerwiec – podatek u źródła. MIESIĄCE TEMATYCZNE Miesiąc tematyczny to 1 konkretne zagadnienie, 2 dni telefonicznych dyżurów oraz 10% zniżki na zlecenia dotyczące danego zagadnienia.  Temat kolejnego miesiąca: Podatek u źródła. W czerwcu dyżur pełni: 14 czerwca – Grzegorz Młynarczyk – partner SENDERO Tax & Legal, który odpowie

Czytaj więcej

Pełna kwota wynagrodzenia za usługę skutkuje powstaniem przychodu 24 września 2018

Otrzymanie pełnej kwoty wynagrodzenia za usługę skutkuje powstaniem przychodu. 100 proc. ceny pobranej przed wykonaniem usługi to nie zaliczka. To całość wynagrodzenia. Przysporzenie powinno zostać opodatkowane CIT z chwilą otrzymania pieniędzy. Więcej na ten temat >> tutaj.

Opłata za rezygnację z niedochodowej działalności jest kosztem podatkowym 9 kwietnia 2018

Opłata za rezygnację z niedochodowej działalności jest kosztem podatkowym. Opłata za wcześniejsze rozwiązanie umowy o zarządzanie nieruchomością w przypadku sprzedaży obiektu może być KUP, o ile celem wydatku jest ograniczenie strat (wyrok WSA w Warszawie w wyroku z 13 grudnia 2017 r. sygn. III Sa/Wa 3832/16). Więcej na ten temat tutaj.

Skarbówka zweryfikuje zdolność kredytową firmy 2 lutego 2018

Skarbówka zweryfikuje zdolność kredytową firmy: Jeśli fiskus uzna, że spółka nie ma zdolności kredytowej, wyrzuci odsetki z kosztów. Dotąd US sprawdzał, czy oprocentowanie zostało ustalone na rynkowych warunkach. Teraz oceni, czy rynkowe jest w ogóle samo zadłużenie. Pełna treść dostępna tutaj.

MF ostrzega przed optymalizacją podatkową związaną z wypłatą dywidend 20 listopada 2017

Ministerstwo Finansów wydało kolejne ostrzeżenie przed optymalizacją podatkową. Tym razem zidentyfikowano przypadki nadużywania zwolnienia podatkowego dla dywidend poprzez dokonywanie wypłat z wykorzystaniem spółek pośredniczących. Pełne ostrzeżenie dostępne tutaj.

Sukces SENDERO – wygrany proces przed WSA 8 listopada 2017

Dla kluczowego klienta SENDERO prowadziło i wygrało proces przed WSA. Sprawa dotyczyła rozliczania kosztów paliwa przez pracowników z tyt. użytkowania aut firmowych w celach prywatnych. Uzyskane pozytywne rozstrzygnięcie pozwoli Klientowi na uproszczenie procedur dot. ustalania wartości przychodu pracowników i zmniejszy również ich obciążenia podatkowe.

Kosztem podatkowym nie jest wartość aportu, lecz wydatki na jego nabycie 6 listopada 2017

Koszty za nabycie wierzytelności: W razie objęcia udziałów w zamian za wkład w postaci wierzytelności, kosztem podatkowym są wydatki faktycznie poniesione na nabycie wierzytelności, a nie jej kwota główna (wyrok NSA z 6.06.2017 r., sygn. akt II FSK 1364/15). Pełne orzeczenie dostępne tutaj.

MF ostrzega przed błędnym określaniem podstawy opodatkowania VAT 10 października 2017

Błędne określanie podstawy opodatkowania VAT: Manipulowanie podstawą opodatkowania przy sprzedaży towarów w formie zestawów (np. posiłek i napój) w celu obniżenia stawki VAT powoduje istotne ryzyko sporu z władzami podatkowymi. Więcej szczegółów tutaj.

W gąszczu przepisów: spółka przy likwidacji przekazująca majątek wspólnikom – nie płaci CIT 29 września 2017

Likwidacja spółki: Zdaniem WSA w Warszawie wydanie udziałowcom składników majątku spółki z powodu jej likwidacji nie skutkuje powstaniem przychodu po stronie spółki. W takim przypadku nie można bowiem mówić o definitywnym przyroście majątku podatnika. Pełna treść orzeczenia dostępna jest tutaj.

Korzystne rozstrzygnięcie podatkowe uzyskane przez Klienta SENDERO! 14 września 2017

Korzystne rozstrzygnięcie podatkowe – interpretacja indywidualna: Dostawca elektroniki nie uwzględnia w podstawie opodatkowania VAT kwot zainkasowanych od klienta składek na ubezpieczenie typu affinity. KIS potwierdza stanowisko zawarte we wniosku interpretacyjnym przygotowanym przez specjalistów SENDERO Tax & Legal.