Sukces SENDERO – wygrany proces przed WSA 8 listopada 2017

Dla kluczowego klienta SENDERO prowadziło i wygrało proces przed WSA. Sprawa dotyczyła rozliczania kosztów paliwa przez pracowników z tyt. użytkowania aut firmowych w celach prywatnych. Uzyskane pozytywne rozstrzygnięcie pozwoli Klientowi na uproszczenie procedur dot. ustalania wartości przychodu pracowników i zmniejszy również ich obciążenia podatkowe.

Kosztem podatkowym nie jest wartość aportu, lecz wydatki na jego nabycie 6 listopada 2017

Koszty za nabycie wierzytelności: W razie objęcia udziałów w zamian za wkład w postaci wierzytelności, kosztem podatkowym są wydatki faktycznie poniesione na nabycie wierzytelności, a nie jej kwota główna (wyrok NSA z 6.06.2017 r., sygn. akt II FSK 1364/15). Pełne orzeczenie dostępne tutaj.

Prawnicy SENDERO na warsztatach z taktyki i technik przesłuchań 2 listopada 2017

Wzmocnienie kompetencji w zakresie prowadzenia procesów: Zespół rozwiązywania sporów SENDERO uczestniczył w dwudniowych warsztatach z taktyki i technik przesłuchań organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Nabyta wiedza i umiejętności pozwolą nam jeszcze lepiej reprezentować w sądach interesy naszych Klientów.

MF ostrzega przed błędnym określaniem podstawy opodatkowania VAT 10 października 2017

Błędne określanie podstawy opodatkowania VAT: Manipulowanie podstawą opodatkowania przy sprzedaży towarów w formie zestawów (np. posiłek i napój) w celu obniżenia stawki VAT powoduje istotne ryzyko sporu z władzami podatkowymi. Więcej szczegółów tutaj.

Korzystne rozstrzygnięcie podatkowe uzyskane przez Klienta SENDERO! 14 września 2017

Korzystne rozstrzygnięcie podatkowe – interpretacja indywidualna: Dostawca elektroniki nie uwzględnia w podstawie opodatkowania VAT kwot zainkasowanych od klienta składek na ubezpieczenie typu affinity. KIS potwierdza stanowisko zawarte we wniosku interpretacyjnym przygotowanym przez specjalistów SENDERO Tax & Legal.

W gąszczu przepisów: Zakup papierów wartościowych to koszty związane z przychodami 12 września 2017

Zakup papierów wartościowych: dotyczy interpretacji podatkowej WSA w Szczecinie. Sąd orzekł, że podatnik stosujący metodę memoriałową powinien rozpoznawać wydatki ponoszone na zakup papierów wartościowych w momencie uzyskania przychodów ze sprzedaży. Pełne orzeczenie dostępne tutaj.

Dokumentacje cen transferowych – bezpłatne szkolenie we Wrocławiu 1 września 2017

Ceny transferowe szkolenia: 12 września 2017 r. odbędzie się we Wrocławiu, kolejne bezpłatne szkolenie organizowane przez SENDERO Tax & Legal. Podczas szkolenia omówimy obowiązujące od 2017 r. nowe zasady i obowiązki w zakresie dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi. Prelegentami będą doświadczeni doradcy podatkowi Grzegorz Młynarczyk oraz Tomasz Wilk. Szkolenie kierowane jest do Dyrektorów Finansowych, Głównych Księgowych

Czytaj więcej

W gąszczu przepisów: naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji 29 sierpnia 2017

Naruszenie prawa konkurencji: Sejm uchwalił ustawę o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Ureguluje ona dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych przez poszkodowanych cudzym zachowaniem antykonkurencyjnym. Tekst ustawy dostępny tutaj.

W gąszczu przepisów: Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów straty z kaucji 16 sierpnia 2017

Straty z kaucji kosztem: Jeżeli straty z kaucji stanowiły część wygrodzenia, to spółka ma prawo zaliczyć je do kosztów. WSA w Białymstoku orzekł, że straty poniesione w związku z zatrzymaniem kaucji gwarancyjnych przez upadłego kontrahenta mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, jeżeli pierwotnie były elementem należnego przychodu podlegającego opodatkowaniu. Pełne orzeczenie dostępne tutaj.

Wyróżnienia Krajowej Izby Radców Prawnych 8 sierpnia 2017

Wyróżnienia KIRP: Z okazji 35-lecia Krajowej Izby Radców Prawnych nasi radcowie prawni, Anita Woroniecka i Rafał Kania, otrzymali wyróżnienia w uznaniu zasług na rzecz Samorządu Radców Prawnych. Rafał przez sześć lat pełnił rolę Sędziego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego. Anita łącznie od czterech kadencji jest Rzecznikiem Dyscyplinarnym. Poszanowanie zasad etyki zawodowej radcy prawnego oraz etyka w biznesie

Czytaj więcej