Przejściowy kryzys przedsiębiorcy bez dofinansowania 24 kwietnia 2020

Przedsiębiorcy bez dofinansowania Wojewódzkie Urzędy Pracy nie zgadzają się na składanie wniosków o dofinansowanie w razie wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy na czas krótszy niż miesiąc. Działania takie, pomimo że korzystne dla pracowników i zgodne z przepisami prawa pracy mogą prowadzić do odrzucenia wniosku o dofinansowanie. Co może zrobić przedsiębiorca, który znalazł się

Czytaj więcej

Pomoc finansowa dla firm || Program tarczy finansowej 16 kwietnia 2020

Program tarczy finansowej Polski rząd ogłosił program tzw. tarczy finansowej. W jej ramach przewidziane jest udostępnienie przedsiębiorcom finansowania z Polskiego Funduszu Rozwoju w formie m.in. pożyczek, gwarancji, poręczeń oraz subwencji. Dofinansowanie ma być udostępniane na podstawie umów. W najbliższych dniach mają zostać opracowane wzory wniosków o dofinansowanie.

Koronawirus || Tarcza antykryzysowa 3 kwietnia 2020

Tarcza antykryzysowa Przedstawiamy podsumowanie regulacji zawartych w Ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa została podpisana przez Prezydenta i w zakresie, o którym informujemy poniżej, oficjalnie weszła w życie. Tarcza antykryzysowa >>> plik

Czytaj więcej

Koronawirus: Podatkowa Tarcza Antykryzysowa 26 marca 2020

Poniżej wskazujemy podsumowanie regulacji podatkowych przygotowanych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: Ustawa). PRZYGOTOWANE PRZEZ NAS INFORMACJE ZOSTAŁY OPRACOWANE W OPARCIU O NIEOFICJALNY JESZCZE PROJEKT USTAWY ORAZ INFORMACJE PUBLIKOWANE NA RZĄDOWYCH PORTALACH INFORMACYJNYCH. Możliwe

Czytaj więcej

W dobie pandemii kontynuujemy wspieranie naszych Klientów 17 marca 2020

SENDERO Tax & Legal nie zaprzestało działań wspierających naszych Klientów. Dbając jednak o bezpieczeństwo naszych pracowników i Państwa, pracujemy głównie zdalnie. Nie wpływa to na jakość naszych usług ani na komunikację z nami. We wszystkich kwestiach prawnych i podatkowych mogą Państwo się do nas zwracać telefonicznie i mailowo. Zespół SENDERO Tax & Legal

Sukces SENDERO – wygrany proces przed WSA 8 listopada 2017

Dla kluczowego klienta SENDERO prowadziło i wygrało proces przed WSA. Sprawa dotyczyła rozliczania kosztów paliwa przez pracowników z tyt. użytkowania aut firmowych w celach prywatnych. Uzyskane pozytywne rozstrzygnięcie pozwoli Klientowi na uproszczenie procedur dot. ustalania wartości przychodu pracowników i zmniejszy również ich obciążenia podatkowe.

Kosztem podatkowym nie jest wartość aportu, lecz wydatki na jego nabycie 6 listopada 2017

Koszty za nabycie wierzytelności: W razie objęcia udziałów w zamian za wkład w postaci wierzytelności, kosztem podatkowym są wydatki faktycznie poniesione na nabycie wierzytelności, a nie jej kwota główna (wyrok NSA z 6.06.2017 r., sygn. akt II FSK 1364/15). Pełne orzeczenie dostępne tutaj.

Prawnicy SENDERO na warsztatach z taktyki i technik przesłuchań 2 listopada 2017

Wzmocnienie kompetencji w zakresie prowadzenia procesów: Zespół rozwiązywania sporów SENDERO uczestniczył w dwudniowych warsztatach z taktyki i technik przesłuchań organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Nabyta wiedza i umiejętności pozwolą nam jeszcze lepiej reprezentować w sądach interesy naszych Klientów.

MF ostrzega przed błędnym określaniem podstawy opodatkowania VAT 10 października 2017

Błędne określanie podstawy opodatkowania VAT: Manipulowanie podstawą opodatkowania przy sprzedaży towarów w formie zestawów (np. posiłek i napój) w celu obniżenia stawki VAT powoduje istotne ryzyko sporu z władzami podatkowymi. Więcej szczegółów tutaj.

Korzystne rozstrzygnięcie podatkowe uzyskane przez Klienta SENDERO! 14 września 2017

Korzystne rozstrzygnięcie podatkowe – interpretacja indywidualna: Dostawca elektroniki nie uwzględnia w podstawie opodatkowania VAT kwot zainkasowanych od klienta składek na ubezpieczenie typu affinity. KIS potwierdza stanowisko zawarte we wniosku interpretacyjnym przygotowanym przez specjalistów SENDERO Tax & Legal.