Trybunał w Sztrasburgu: niejawna kontrola pracownika w sklepie to naruszenie jego prywatności. Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 9 stycznia uznał, że monitorowanie – bez ich wiedzy – sprzedawców w hiszpańskim supermarkecie stanowiło naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego pracowników. Skargę do Trybunału wniosło pięciu byłych pracowników hiszpańskiego supermarketu, a sprawa dotyczyła niejawnego monitorowania ich stanowisk pracy przy pomocy ukrytej kamery. Rozwiązanie takie zostało zastosowane przez pracodawcę po tym, jak odkryto szereg nieprawidłowości pomiędzy faktycznym a kasowym stanem towaru w sklepie. Pracodawca zainstalował zarówno kamery widoczne, jak i niewidoczne, o których pracownicy nie zostali powiadomieni. Wszyscy pracownicy podejrzewani o kradzieże zostali wezwani do menadżera, gdzie pokazano im zapisy z ukrytych kamer. Skarżący zostali w ten sposób przyłapani na kradzieży towaru, co przyniosło skutek w postaci dyscyplinarnego zwolnienia ich z pracy.

Pełna treść wyroku tutaj.