W pierwszej połowie roku 2011 zespół prawny Sendero Tax & Legal reprezentował Klienta przy transakcji przejęcia o wartości 80 milionów złotych finansowanej ze środków z emisji akcji na giełdzie. Negocjacyjna część transakcji została uwieńczona podpisaniem przez kontrahentów stosownych umów.