18 grudnia w Ministerstwie Finansów zorganizowane zostało spotkanie dotyczące wchodzących z początkiem przyszłego roku w życie przepisów o cenach transferowych. W wydarzeniu udział wzięło liczne grono ekspertów – przedstawicieli branży doradztwa podatkowego i biznesu. SENDERO Tax & Legal reprezentowali Andrzej Jagiełło i Michał Wodzicki – specjaliści z zakresu cen transferowych.

Celem konsultacji była wymiana opinii i wniosków dotyczących nowych przepisów, w szczególności w zakresie:

  • zakresu i kryteriów stosowania instrumentów recharakteryzacji oraz nierozpoznania transakcji,
  • stosowania alternatywnych metod weryfikacji cen transferowych i technik wyceny,
  • instytucji „safe harbours” dla usług o niskiej wartości dodanej i pożyczek,
  • progów dotyczących sporządzania dokumentacji cen transferowych, w tym kwestii związanych z określaniem transakcji o charakterze jednorodnym,
  • korekt cen transferowych i warunków ich stosowania,
  • identyfikacji powiązań pomiędzy podmiotami.

W czasie konsultacji przedstawiciele Ministerstwa Finansów zaprezentowali otwarte i elastyczne podejście, wyjaśniając liczne wątpliwości podatników w zakresie nowych regulacji. Efektem spotkania mają być objaśnienia podatkowe, których wydanie planuje Ministerstwo Finansów.