Ugoda z organem publicznym: 6 września w dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł pod tytułem Administracja będzie godzić się z kontrahentami. Autorem jest Jakub Janik – radca prawny SENDERO Tax & Legal. Artykuł dotyczy tzw. pakietu wierzycielskiego. Wskazuje też możliwości efektywnego kończenia sporów z organami publicznymi. Omówiono przepis, który wprost pozwala urzędom zawierać ugody z kontrahentami. Urzędy powinny poszukiwać najkorzystniejszego sposobu wyjścia ze sporów, w tym dążyć do zawarcia ugody, jeśli jej efekt wygląda korzystniej niż prawdopodobny wynik sporu. Co ważne, urzędy mają obowiązek sporządzania oceny korzyści, jakie może przynieść ugoda. To są pewne ramy prawne dla strategii urzędów. Ich istnienie może dać korzyść kontrahentom. Pomóc im również w określeniu pozycji negocjacyjnych obu stron sporu.
Pełna treść artykułu dostępna jest na serwisie on-line Rzeczpospolitej oraz tutaj.