Podatnicy identyfikujący obowiązki dokumentacyjne zastanawiają się, czy wartość kapitału pożyczki należy odnieść do wartości wskazanej wprost w umowie, czy może do najwyższej wartości kapitału udostępnionego w dokumentowanym okresie wynikającym z umowy lub innych dokumentów.

Wydane w ostatnim czasie indywidualne interpretacje podatkowe w zakresie wykładani przepisów dotyczących ustalania wartości transakcji pożyczkowych, co do zasady wskazują bowiem, iż wartość kapitału za dany rok podatkowy powinna być ustalana na podstawie najwyższej wartości udostępnionego kapitału, pozostającego do spłaty w roku podatkowym, za który sporządzana jest dokumentacja. Takie samo stanowisko zostało zaprezentowane w odpowiedzi na interpelację poselską. Niestety powyższa wykładnia stoi w sprzeczności z literalnym brzmieniem przepisów.

Regulacje wynikające z przepisów

Zgodnie z przepisami ustaw o podatkach dochodowych w przypadku transakcji pożyczkowych ustalając wartość transakcji, podmioty powiązane powinny brać pod uwagę wartość kapitału wynikającą z umów lub innych dokumentów. Wątpliwości wynikają z tego jak należy rozumieć kwotę kapitału, czy jako wartość kapitału wskazaną wprost w umowie, czy jako najwyższą kwotę kapitału udostępnionego w danym okresie raportowanym, pozostającą do spłaty. Należy zaznaczyć, iż pierwsze podejście jest najbezpieczniejsze dla podatników, aczkolwiek wiąże się ono z większym zakresem prac nad dokumentacją cen transferowych oraz zaraportowaniem takiej transakcji w formularzu TPR.

Zdaniem organów podatkowych

Minister finansów w odpowiedzi z dnia 16 lutego 2022 r. na interpelację poselską nr 29105 z 15 grudnia 2021 r. (znak: DCT2.054.2.2021), wskazał, że w celu zbadania, czy podatnik będzie miał w danym roku podatkowym obowiązek dokumentacyjny w zakresie transakcji pożyczkowej, należy wziąć pod uwagę wartość kapitału pożyczki za dany rok podatkowy, a w przypadku umów wieloletnich należy zweryfikować, czy wartość kapitału pożyczki przekracza ustawowy próg istotności w pierwszym i kolejnych latach. Wobec tego należy uznać, iż podatnik powinien ustalić wartość kapitału w dokumentowanym roku na podstawie najwyższej wartości udostępnianego kapitału pozostającego do spłaty w tym okresie.

Należy zaznaczyć, że na przestrzeni ostatniego roku zostały wydane indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące ustalenia wartości transakcji pożyczkowych na potrzeby obowiązków dokumentacyjnych, które prezentują co do zasady takie samo stanowisko jak w przypadku odpowiedzi ministra finansów na interpelację poselską. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał w interpretacjach, iż wartość kapitału za dany rok podatkowy powinna być ustalana na podstawie najwyższej wartości udostępnionego kapitału, pozostającego do spłaty w roku podatkowym, za który sporządzana jest dokumentacja (interpretacje indywidualne DKIS: z 20 grudnia 2022 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.701.2022.1.SG; z 25 listopada 2022 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.612.2022.1.EJ; z 11 lipca 2022 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.19.2022.1.JD).

Tożsame podejście do ustalania wartości transakcji w przypadku pożyczek zostało zaprezentowane również w Informatorze TPR wydanym przez Ministerstwo Finansów.

Czas na decyzję

Biorąc pod uwagę powyższe, korzystniejszym podejściem dla podatnika jest przyjęcie podejścia prezentowanego w wydawanych w ostatnim czasie interpretacjach podatkowych czy też w odpowiedzi na interpelację poselską oraz Informatorze TPR. Pragniemy jednak podkreślić, iż dwa ostatnie dokumenty nie posiadają mocy ochronnej dla podatników, natomiast interpretacje indywidualne chronią jedynie wnioskodawcę w zakresie stanu faktycznego opisanego we wniosku. Należałoby oczekiwać, że ustawodawca dostrzeże opisywane wątpliwości i zmieni przepisy ustaw o podatkach dochodowych w niniejszym zakresie albo Minister finansów wyda np. interpretację ogólną w celu rozwiania wątpliwości.

Dla podatników o kalendarzowym roku obrotowym czas na przygotowanie dokumentacji za 2022 r., upływa z końcem października 2023 r., natomiast na złożenie informacji TPR z końcem listopada 2023 r. Czasu jest zatem mniej niż w ostatnich latach, w których przedłużano ten okres na podstawie przepisów covidowych, dlatego rekomendujemy, by odpowiednie działania były podjęte możliwie szybko, tak by właściwie wypełnić obowiązki dokumentacyjne oraz sprawozdawcze.

Tekst jest również dostępny dla prenumeratorów na stronie Rzeczpospolitej.