Władze podatkowe podjęły działania legislacyjne zmierzające do zastąpienia deklaracji VAT-7 i VAT-7K oraz plików JPK_VAT nową strukturą JPK_VDEK.

 

Rozwiązanie to od strony technicznej będzie przypominać dotychczasowy plik JPK_VAT, rozszerzeniu ulegnie jednak zakres prezentowanych w nim informacji. JPK_VDEK będzie dokumentem elektronicznym obejmującym dane właściwe zarówno dla składanych obecnie deklaracji VAT, jak i dla rejestrów VAT sprzedaży oraz zakupu. W nowym pliku mają się również znaleźć dane, których raportowanie do tej pory nie było wymagane, w tym m.in. informacje o kodach grup towarowych.

 

Idea kontra praktyka

 

Zdaniem Ministra Finansów wdrożenie JPK_VDEK ma uprościć rozliczenia VAT i ograniczyć ilość obowiązków informacyjnych wobec władz podatkowych. Podatnicy nie będą musieli bowiem składać dwóch dokumentów: pliku JPK_VAT i deklaracji VAT. Dodatkowym uproszczeniem ma być eliminacja załączników wymaganych przy składaniu tradycyjnego rozliczenia podatku VAT, tj. VAT-ZZ, VAT-ZD i VAT-ZT, a także dodatkowych wniosków występujących w standardowych deklaracjach. Załączniki zostaną zastąpione polami wyboru zawartymi w strukturze nowego pliku JPK_VDEK.

 

Z perspektywy podatników kolejna rewolucyjna zmiana w sposobie raportowania podatkowego z pewnością będzie oznaczała tymczasowy wzrost obciążeń administracyjnych po stronie służb księgowych oraz konieczność poniesienia dodatkowych kosztów związanych ze szkoleniem personelu i dostosowaniem systemów finansowo-księgowych do nowych wymagań.

 

Wejście w życie

 

10 czerwca 2019 r. projekt ustawy nowelizującej ustawę o VAT oraz Ordynację podatkową wpłynął do Sejmu i obecnie jest procedowany. Wszystko wskazuje zatem na to, że nowe regulacje zaczną obowiązywać w przyszłym roku. Z założenia obowiązek składania nowego pliku JPK_VDEK od 1 stycznia 2020 r. będzie dotyczył wyłącznie dużych przedsiębiorców (zgodnie z ostatecznym brzmieniem ustawy nowelizującej duzi przedsiębiorcy będą zobowiązani do składania JPK_VDEK od 1 kwietnia 2020 r.). W stosunku do pozostałych przedsiębiorców obowiązek ten powstanie dopiero od 1 lipca 2020 r. – będą oni jednak mogli sami zdecydować o wcześniejszym przejściu na JPK_VDEK.

 

Mając w pamięci trudności techniczne i chaos informacyjny towarzyszący wprowadzeniu JPK_VAT w połowie 2016 r. warto wykorzystać nadchodzące miesiące na techniczne i merytoryczne przygotowanie się do nadchodzących zmian.