Warto postarać się o uprzednie porozumienie cenowe. U wielu podatników mogą wzrosnąć obciążenia podatkowe w związku z ograniczeniem prawa do ujmowania w kosztach uzyskania przychodów kwot przeznaczonych na usługi niematerialne i opłaty licencyjne. Wyłączenie z kosztów dotyczy przy tym nadwyżki wydatków ponad 3 mln zł w skali roku. Dla podatników funkcjonujących w grupach kapitałowych i korzystających z usług i wartości niematerialnych, nowe przepisy mogą oznaczać duży wzrost opodatkowania. Znaczne kwoty wydatków, które dotąd stanowiły koszty uzyskania przychodów, mogą teraz pozostać poza rachunkiem podatkowym. Nowe przepisy uderzają w podmioty generujące relatywnie niski poziom marży operacyjnej, np. producentów o ograniczonych funkcjach, dystrybutorów itd.

Pełna treść artykułu dostępna w internetowym serwisie Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.