Ważne orzeczenie dla „frankowiczów”. Dowolne ustalanie przez bank kursu walut na potrzeby rozliczenia kredytu powoduje nieważność umowy, chyba że bank uprzedził klienta o ryzyku z tym związanym.

Pełna treść wyroku tutaj.