Ważne orzeczenie dla pełnomocników procesowych i ich klientów. SN: nie można uznać za skutecznie doręczoną korespondencję sądową, jeśli zostaje ona wysłana w sposób, który uniemożliwił stronie jej odbiór.

Pełna treść orzeczenia dostępna tutaj.