25 kwietnia, wtorek, 10:00 – 11:30

Rejestracja

Prowadzący: Anna Wieczorek

Podczas webinaru przybliżymy możliwości „dyscyplinowania” kontrahenta na wypadek  niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Każdy pracownik działu zakupów / sprzedaży styka się na co dzień z koniecznością formułowania umów zabezpieczających interesy strony, w imieniu której działa. Każdemu zależy też na tym, aby umowa została wykonana i co do zasady zawierając umowę oczekujemy jej wykonania. Jednak umowę tworzy się na tzw. „złe czasy”, więc ważne jest, aby postanowienia umów zostały zapisane tak, aby w razie problemów umożliwić późniejsze dochodzenie od kontrahenta wykonania umowy lub odszkodowania. Błędne sformułowania umowy będą mieć ten skutek, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, nie otrzymamy oczekiwanego świadczenia. Dlatego w sposób możliwie prosty i przystępny (posługując się przykładami) postaramy się wyjaśnić, jak takich pułapek uniknąć.

Zapraszamy na webinar!