31 stycznia, wtorek, 10:00 – 11:30

Rejestracja

Prowadzący: Michał Wykurz

Od 2019 r. niektórzy podatnicy mają obowiązek informowania władz skarbowych o tzw. schematach podatkowych. Schematy podatkowe to działania lub zdarzenia, które posiadają cechy oraz spełniają kryteria określone w przepisach podatkowych. Regulacje te (nazywane skrótowo MDR – od anielskiego „Mandatory Discosure Rules”) są bardzo skomplikowane i mają szeroki margines interpretacji. Z drugiej strony, za ewentualne uchybienia w raportowaniu MDR przewidziano dotkliwe kary finansowe, w tym grzywny mogące sięgać ponad 30 mln złotych. Widmo zaraportowania schematu podatkowego często przyprawia więc o zawrót głowy i wywołuje obawy. Naszym zdaniem niesłusznie – ten obszar sprawozdawczości podatkowej z powodzeniem można oswoić i usystematyzować.

W trakcie webinaru postaramy się ludzkim językiem wyjaśnić czym jest schemat podatkowy, jakie obowiązki w zakresie MDR ciążą na podatnikach, jakie sankcje przewidziano za niedopełnienie ww. obowiązków, w jaki sposób przygotować organizację do raportowania MDR.

Na te i inne pytania odpowiemy podczas naszego webinaru.

Zachęcamy do udziału!