22 lutego, wtorek, godz. 10:00

Rejestracja na webinar

Słowo mobbing przebojem wdarło się na sale sądowe i jest niemal zawsze używane w sporach z byłymi pracodawcami. Najczęściej to właśnie rozwiązanie stosunku pracy powoduje, że pracownicy zaczynają sobie przypominać pewne okoliczności. Chodzi przede wszystkim o konflikt z byłym przełożonym.

Mobbing może być też zjawiskiem, które po cichu zabija zespół. Ludzie zaczynają odchodzić z firmy, a nowe osoby nie pracują zbyt długo. Przedsiębiorstwo dostrzega problemy najczęściej dopiero wtedy, kiedy nieproporcjonalnie rosną koszty headhuntingu.

Mobbingowi w firmie trzeba przeciwdziałać – wynika to wprost z Kodeksu pracy. Z uczestnikami porozmawiamy o tym, jak wdrożyć w firmie skuteczny mechanizmu kontroli. Uczestnicy dowiedzą się również tego, jak z takiego mechanizmu korzystać – czy przede wszystkim prowadzić postępowanie wyjaśniające i badać zgłoszenia nieprawidłowości.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do rejestracji!