17 marca, piątek, 10:00 – 11:00

Rejestracja

Prowadzący: Łukasz Lubaszka

Zapraszamy do udziału w cyklu bezpłatnych webinarów „ABC umów gospodarczych. Praktyczne informacje dla działów zakupów i sprzedaży”. Cykl prowadzimy we współpracy razem z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST PARK”.

  1. Pułapki ogólnych warunków umów, czyli jak zawierać umowy, by uniknąć niekorzystnych postanowień OW narzucanych przez kontrahentów.
  2. „Dyscyplinowanie” kontrahenta, czyli kary umowne i odpowiedzialność w umowach.
  3. „Anulowanie” zamówień, wypowiedzenie, odstąpienie, rozwiązanie umowy – czyli jak skutecznie zakończyć lub ograniczyć współpracę z kontrahentem.

Na webinary zapraszamy osoby odpowiedzialne za zawieranie umów w imieniu spółek; głównie pracowników działów zakupów i sprzedaży.

Zachęcamy do udziału w pierwszym spotkaniu!