29 marca, wtorek, 10:00-11:30

Rejestracja na webinar

Jedno z przyjemniejszych zagadnień związanych z pracą – urlop wypoczynkowy. Każdy z nas potrzebuje czasu na to, by odpocząć od pracy i się zregenerować. Prawo do urlopu nie jest jednak prawem bezwzględnym. To nie pracownik decyduje o tym, kiedy korzysta z urlopu. Prawo pracownika do urlopu równoważy się z prawem pracodawcy do sprawnego zorganizowania pracy.

Z uczestnikami webinaru porozmawiamy o tym, jak dobrze zarządzać kwestią urlopów wypoczynkowych w zakładzie pracy.

Kiedy pracownicy powinni zgłaszać wnioski urlopowe?

Z jakim wyprzedzeniem pracownik powinien uprzedzić o urlopie na żądanie?

Czy pracodawca może samodzielnie zdecydować o urlopie większej grupy pracowników?

Między innymi o tym porozmawiamy z uczestnikami webinaru. Sprawa wydaje się prosta – urlop, to urlop. Jednak w praktyce – szczególnie większych zakładów produkcyjnych – prawidłowe zarządzenie kwestią dni wolnych od pracy może powodować mniejsze lub większe problemy.

Zainteresowanych zachęcamy do rejestracji!