Przedsiębiorcy często stają przed dylematem, według jakiego kursu powinni przeliczać faktury wystawione w obcej walucie.
Przy korektach transakcji wewnątrzwspólnotowych często też pojawia się pytanie, czy należy zastosować kurs waluty sprzed dnia wystawienia faktury pierwotnej czy korygującej.

W ostatnich latach organy podatkowe wskazują zazwyczaj, że gdy korekta transakcji WNT lub WDT spowodowana jest nową okolicznością, podatnik powinien zastosować kurs z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej.

Przypadek naszego Klienta potwierdza jednak, że stanowisko organów podatkowych w indywidualnej sprawie może różnić się od aktualnej linii interpretacyjnej. Argumentacja, którą zaprezentowaliśmy we wniosku skłoniła dyrektora KIS do zaakceptowania stanowiska naszego Klienta, mimo że odbiegało ono od innych rozstrzygnięć wydawanych w podobnych sprawach.

Należy zatem pamiętać, że nie zawsze konieczne jest przyjmowanie stanowiska zgodnego z aktualną linią interpretacyjną organów podatkowych. Jeżeli przyjęcie płynących z niej wniosków może powodować komplikacje w prowadzonej przez nas działalności, możemy rozważyć uzyskanie indywidualnego rozstrzygnięcia.
W takim przypadku warto zadbać o zaprezentowanie we wniosku silnej argumentacji potwierdzającej nasze stanowisko.