Sąd Apelacyjny we Wrocławiu: były pracownik może wykorzystać wiedzę zdobytą w firmie do założenia własnej firmy. Jeżeli pracodawca nie zabezpieczył odpowiednio danych, nie może żądać od pracownika odszkodowania.

Omówienie wyroku >> tutaj.