Jest nam niezmiernie miło poinformować o kolejnej wygnanej Sendero przed Sądem Apelacyjnym. Reprezentowaliśmy Klienta, który uchylił się od skutków prawnych oferty nabycia nieruchomości złożonej w przetargu i zażądał zwrotu wpłaconego wadium. Powodem było niezamieszczenie w ogłoszeniu o przetargu istotnych informacji o nieruchomości. Brakowało między innymi informacji o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego, który wykluczał możliwość zabudowy tej nieruchomości. Sąd Okręgowy przyznał rację naszemu Klientowi. Organizator przetargu wniósł apelację od wyroku Sądu Okręgowego, ale Sąd Apelacyjny oddalił jego apelację. Sprawę prowadziły: Anna Wieczorek, radca prawny, partner, oraz Zofia Brylińska-Karpicz, radca prawny. Gratulujemy!