Jeden z naszych dużych Klientów dostarcza materiały budowlane m.in. dla sieci marketów budowlano-remontowych. Nabywca ten wymaga od kontrahentów fakturowania za pośrednictwem specjalnego portalu oraz stosowania nietypowych jednostek miary. W celu potwierdzenia, że planowane rozwiązania są dopuszczalne na gruncie prawa podatkowego, zwróciliśmy się do Dyrektora KIS z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. Organ ten odmówił jednak wydania rozstrzygnięcia w zakresie możliwości zastosowania nietypowych jednostek miary. Jego zdaniem jest to kwestia techniczna, która nie podlega interpretacji.

Nie zgodziliśmy się ze stanowiskiem KIS i zaskarżyliśmy wydane postanowienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skład orzekający przyznał nam rację. Wadliwe postanowienie uchylono, a Dyrektor KIS został zobowiązany do wydania interpretacji indywidualnej dotyczącej możliwości stosowania unikalnych jednostek miary.

W ostatnim czasie fiskus wyraźnie utrudnia podatnikom drogę po indywidualne rozstrzygnięcia podatkowe. KIS próbuje ich zniechęcać, uporczywie wzywając do uzupełnienia opisu stanu faktycznego lub wydając postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania. Nasza wygrana przed WSA pokazuje jednak, że warto uzbroić się w cierpliwość i zawalczyć o swoje prawa.