Z przyjemnością informujemy, że w sprawie przeciwko naszemu Klientowi o zadośćuczynienie, Sąd Apelacyjny w Katowicach uwzględnił przedstawioną przez nas argumentację, zmienił wyrok Sądu I Instancji i tym samym oddalił wszystkie żądania strony powodowej. Zespół naszej kancelarii wykazał, że wszelkie finansowe żądania skierowane pod adresem naszego Klienta były bezzasadne, a jego działanie – zgodne  prawem. Dzięki wygranej sprawie nasz Klient nie będzie musiał wypłacać 200 tys. zł, o które wnioskował powód.