Z przyjemnością informujemy, że w sprawie przeciwko naszemu Klientowi o naruszenie dóbr osobistych, Sąd Kasacyjny uwzględnił przedstawioną przez nas argumentację i tym samym podtrzymał wyrok Sądu Apelacyjnego.

Klientowi, którego przed Sądem reprezentowali prawnicy Sendero, zarzucono przetwarzanie danych osobowych w sposób niezgodny z prawem. Powód wniósł o zasądzenie zadośćuczynienia. Zespół naszej kancelarii po długim sporze, który przeszedł przed Sąd I Instancji, Sąd Apelacyjny oraz Sąd Najwyższy, wykazał, że działanie Klienta było zgodne z prawem.