Zwolnienia podatkowe Specjalne Strefy Ekonomiczne: Doradcy podatkowi z SENDERO Tax & Legal odnieśli sukces w sporze z Ministrem Finansów dotyczącym zasad korzystania ze zwolnienia z tytułu działalności na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy strefowego działającego na podstawie zezwolenia wydanego przed 2000 r., który dokonał konwersji tego zezwolenia zgodnie z przepisami dostosowującymi polskie regulacje strefowe do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu potwierdził, że podatnik ma prawo korzystać ze zwolnienia do końca okresu, na jaki zostało wydane zezwolenie (tj. do 2017 r.), a nie jak twierdził Minister Finansów jedynie do końca 2010 r. (Wyrok z 24 listopada 2016 r. sygn. I SA/Wr 1005/16).